BELDEMİZİN HİKAYESİ

Yapılan çevre incelemelerinde tarihi Arkaik Devrine kadar uzanır. Roma Döneminde gelişmiş, bölgenin en önemli şehirlerinden birisi haline gelmiştir. Roma Döneminin önemli şehirlerin birisi olan Anabora ( ANABOYPIA)bu civarda kurulmuştur. ….. Bu şehrin harabeleri Ilıca mevkisindedir.şehir harabeleri, kaya mezarlar çeşmelerdeki Grekçe kitabeler ve mimari parçalar buranın tarihinin birer vesikasıdır. İstiklal Mahallesindeki İzzetlerin Çeşmesindeki Grekçe kitabe Roma dönemine ait olup; bu harabelerden gelen mimari parçalardır. ΑΙΤΟΝΥΚΟΝ CΦΥΙΑ Akşehir’in Ulupınar Köyü’ndeki yaylada tek parça 30m.yüksekliğindeki kaya üzerinde Antıocheia-Anaboyria yazılı sınır yazısı, Anabora’nın sınırlarının Yalvaç’a kadar uzandığını gösterir. Feleli Molla oğlu çeşmesi aynasında Roma Dönemine ait mezar steli vardır. Frigya Vadisinin önemli şehirlerinden Anabura Bizans döneminde de önemini korumuştur.Bu dönem ait mimari parçalara cami,çeşme yapılarında rastlıyoruz. XII.asırda sonlarında Karahisarı-ı Sahip Sancağına yerleşerek Türkmen Aşiretleri yeni köyler ve kasabalar kurdular. Bunlardan biriside Kozluca Köyüdür. 1530 yılında Kozluca Karahisar-ı Sahip Sancağı’nın Etraf Şehir nahiyesine bağlıydı. Isparta ‘nın Eğridir İlçesinin eski adı Felekâbaâd’dır.Bu taraftan yaylaya gelen ,Civahşîrli Türkmen Aşiretinin Süleyman-ı Kebir boyu Feleli,Sülümenli,Çobanlar,Işıkları kurdular.Halk arasında Felekoğulları da denilen bir gurup merkez camisi civarına evler yaparak yerleştiler.Bir deprem sonunda yıkılan Kozluca Köyü halkının bir kısmının da yerleşmesi ile köy kuruldu. Kuran aşiretin isminden dolayı yeni kurulan bu köye Feleli adı verildi. XIX.asrın başlarındaki kayıtlarda Feleli ismi ile geçer.Bu tarih de Çobanlar Nahiyesine bağlıdır.1999 yılında belediye teşkilatı kurularak belediye başkanlığı seçimleri yapılmıştır. İlk belediye başkanlığını fazilet partisinden aday olan Ali ZIBAK, 4 oy farkla belediye başkanı seçilmiştir.

3 şubat 2002 sultandağı depreminde ağır hasar gören Kocaöz, yaralarını kısa zamanda sarmıştır. Depremi çevre yerleşimlerin aksine fırsata çeviren Kocaöz, belde olarak kalkınma hamlesi yapmıştır. kısa zamanda çevrenin parlayan yıldızı olan Kocaöz, çevre belediyeler ve halklar tarafından hep övgüyle bahsedilmiştir.

Belediye Numaraları

Belediye (800) -7890
Bilet Satış (800) 456-7891
Zabıta (800) 456-7892