Belde Hakkında

KOCAÖZ KASABASI

Çobanlar İlçesinin beldesidir. Göynük, Hamideye, Kurucaova, Gebeceler Kasabaları ve Heybeli Kaplıcası ile sınırlıdır.2009 yılında 2544 nüfusa sahiptir.Çobanlara 6,Bolvadin’e 20,Afyon’a 32 Km.dir.

1999 yılında belediye teşkilatı kuruldu.Atatürk, İstiklal, Cumhuriyet ve Fatih Mahalleleri  kuruldu.

Yapılan çevre incelemelerinde tarihi Arkaik Devrine kadar uzanır. Roma Döneminde gelişmiş, bölgenin en önemli şehirlerinden birisi haline gelmiştir. Roma Döneminin önemli şehirlerin birisi olan  Anabora  (    ANABOYPIA)bu civarda kurulmuştur.

…..

Bu şehrin harabeleri Ilıca mevkisindedir.şehir harabeleri, kaya mezarlar çeşmelerdeki Grekçe kitabeler ve mimari parçalar buranın tarihinin birer vesikasıdır.

ΑΙΤΟΝΥΚΟΝ CΦΥΙΑ

Akşehir’in Ulupınar Köyü’ndeki yaylada tek parça 30m.yüksekliğindeki kaya üzerinde  Antıocheia-Anaboyria  yazılı sınır yazısı, Anabora’nın  sınırlarının Yalvaç’a kadar uzandığını gösterir.

Frigya Vadisinin önemli şehirlerinden Anabura Bizans döneminde de önemini korumuştur.Bu dönem ait mimari parçalara cami,çeşme yapılarında rastlıyoruz.

XII.asırda sonlarında   Karahisarı-ı Sahip Sancağına yerleşerek Türkmen Aşiretleri yeni köyler ve kasabalar kurdular. Bunlardan biriside Kozluca Köyüdür. 1530 yılında Kozluca  Karahisar-ı Sahip Sancağı’nın Etraf Şehir nahiyesine bağlıydı.

Isparta ‘nın Eğridir İlçesinin eski adı Felekâbaâd’dır.Bu taraftan  yaylaya gelen ,Civahşîrli Türkmen Aşiretinin Süleyman-ı Kebir boyu  Feleli,Sülümenli,Çobanlar,Işıkları kurdular.Halk arasında Felekoğulları da denilen bir gurup merkez camisi  civarına evler yaparak yerleştiler.Bir deprem sonunda yıkılan Kozluca Köyü halkının bir kısmının da yerleşmesi ile  köy kuruldu. Kuran aşiretin isminden dolayı yeni kurulan bu köye Feleli adı  verildi. XIX.asrın başlarındaki kayıtlarda Feleli ismi ile geçer.Bu tarih de Çobanlar Nahiyesine bağlıdır.