Murat ZIBAK

Kocaöz bölgesi hakkında yapılan çevre incelemelerinde tarihi Arkaik Devrine kadar uzanır. Roma Döneminde gelişmiş, bölgenin en önemli şehirlerinden birisi haline gelmiştir. Roma Döneminin önemli şehirlerin birisi olan Anabora bu civarda kurulmuştur. Bu şehrin harabeleri Ilıca bölgesindedir.

Şehir harabeleri, kaya mezarlar çeşmelerdeki Grekçe kitabeler ve mimari parçalar buranın tarihinin birer vesikasıdır.

İstiklal Mahallesindeki İzzetlerin Çeşmesindeki Grekçe kitabe Roma dönemine ait olup; bu harabelerden gelen mimari parçalardır.


Hizmetlerimiz

Belediye